Keka
el compressor de fitxers per a macOS
Baixada Evolució Fòrum Ajuda Projecte

Baixada

Per a Mac OS X 10.6 o superior: Keka 1.0.4 (19.3 MB) MD5

Per a Mac OS X 10.5 o superior: Keka 1.0.4-leo (17.1 MB) MD5

Per a Mac OS X 10.4 Tiger: Keka 0.1.2.1 (4.7 MB) MD5

Versió beta: Keka 1.1.0-rc.1 (21.6 MB) MD5